Naše služby

Svým klientům nabízíme spolupráci v následujících oblastech:

  • Poradenství v oblasti přímých a nepřímých daní
  • Zastupování v daňovém řízení před finančními a jinými veřejnoprávními orgány a před správními soudy
  • Transakční poradenství
  • Služby pro management, partnery a vlastníky společností
  • Školení na míru
  • Zajištění zpracování mzdové agendy
  • Zajištění vedení účetnictví
  • Administrativně – právní podpora
  • Služby sledování a analýzy vývoje daňových a účetních předpisů dle požadavků klienta

Jsme si vědomi toho, že daňový systém České republiky je tvořen celou řadou stále se měnících právních předpisů, které nevisí ve vakuu, ale jsou spjaty a vzájemně provázány s nespočtem dalších předpisů a oborů. To nutně vede ke specializaci. S cílem maximální efektivity při poskytování služeb jsme proto v případě rozsáhlejších projektů schopni zajistit realizaci komplexní služby prostřednictvím svých partnerských poradců z oblasti advokacie či auditu a tím na sebe převzít koordinaci projektu či, samozřejmě, spolupracovat s Vámi preferovanými poradci.

Administrace