O nás

tax-online.cz je ryze česká daňová kancelář založená na kombinaci tradičních principů a potřeb moderní doby. Daněmi se zabýváme od roku 1999. Při své praxi jsme prošli všemi velikostmi daňově poradenských společností, nadnárodní společností tzv. Velké čtyřky počínaje a malou českou kanceláří konče, a všemi pozicemi od asistenta daňového poradce po členství v úzkém vedení firmy. Pracovali jsme s nespočtem klientů od nadnárodních korporací po nepodnikající fyzické osoby při řešení jejich každodenních úkolů a potíží i při tvorbě koncepčních řešení nastavovaných na předem neomezené období. Proto jsme si vědomi, že každý klient je jedinečný a je třeba nejprve porozumět jeho podnikání, cílům a potřebám, aby bylo možné najít řešení vhodné právě pro něj.

 

Kdo tedy jsme:

 

Mgr. Ondřej Dráb

Mgr. Ondřej Dráb vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Čtyři roky vykonával praxi v daňovém oddělení společnosti KPMG v Praze a další tři roky pracoval v daňovém oddělení společnosti VORLÍČKOVÁ & LEITNER na pozici manažera zodpovědného za know-how, interní konzultace a právní otázky. Vedle členství v Komoře daňových poradců ČR (od roku 2003) a v jejích odborných kolegiích je členem české pobočky IFA (International Fiscal Association). V současné době vedle přímého poskytování daňového poradenství koncovým klientům spolupracuje s předními českými daňově poradenskými kancelářemi.

Svou praxi zaměřuje především na zastupování klientů v daňovém či soudním řízení s finančními úřady. Dále se kromě běžného poradenství klientům z různých oborů činnosti zabývá českým a mezinárodním plánováním v oblasti přímých daní včetně optimalizace v rámci akvizičních a restrukturalizačních projektů pro nadnárodní korporace i české podniky. Je autorem řady odborných článků a publikací na téma daní z příjmů a daňového řízení se zaměřením na daňovou kontrolu, spoluautorem uznávaného komentáře k daňovému řádu a uznávaným přednášejícím.

 

Ing. Milena Drábová

 

Ing. Milena Drábová vystudovala Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze. Daňovým poradenstvím se zabývá od roku 1999, kdy začala pracovat v daňovém oddělení pražské pobočky KPMG. Zde se v průběhu svého pětiletého působení specializovala zejména na oblast DPH. Další tři roky vedla oddělení DPH společnosti VORLÍČKOVÁ & LEITNER a od roku 2007 do konce roku 2012 působila jako expert na DPH společnosti HLB Proxy. Je aktivní členkou Komory daňových poradců ČR (od roku 2003) a jejích odborných kolegií. V současné době vedle přímého poskytování daňového poradenství koncovým klientům spolupracuje s předními českými daňově poradenskými kancelářemi.

Svou praxi zaměřuje především na poradenství v oblasti DPH. Dále se kromě řešení běžných daňových problémů klientů z různých oborů činnosti zabývá DPH aspekty mezinárodních transakcí a dopady daňových struktur a akvizičních a restrukturalizačních projektů do oblasti nepřímých daní. Je autorkou řady odborných článků a publikací na téma daně z přidané hodnoty, spoluautorkou uznávaného komentáře k zákonu o dani z přidané hodnoty a uznávanou přednášející.

Administrace